عدد 666 یکی معروف ترین علامت های شیطان پرتی است و اینکه چرا این علامت شیطان پرستی است 2 عقیده وجود

دار: 1-حضرت آدم و حوا بعد از 666 رو از بهشت رانده شده است. 2-و دیگری هم اینکه در سال 2006/6/6 شیطان پرستان به جشن و پاکوبی و خوشگذارانی پرداختند و این علام مشهور شد.وتوجه کنید که هر گاه با اف اف اف روبه رو شدید بفهمید که این همان 666 است چون اف ششمین حرف در انگلیسی می باشد

 یکی از دلیایل انتخاب عدد 666 را به عنوان شیطان پرستی را خودم کشف کردم اما بعد از کشفم آن را در وبلاگ های   دیگر دیدم یعنی قبل از من کشف کرده بودند.

باتوجه به عکس زیر می توانید به راز مخوف آن پی ببرید.

دومین علامت صلیب وارونه می باشد که اکثر پیروان بلک متال از این علام استفاده می کنند و هدف این علام مسخره کردن مسیحیت است.و این پیام را می دهد که عقیده ی شیطان پرستان کاملا برعکس مسیحیت است.

                                                                             بقیه در ادامه ی مطلب

سویمین علامت گونیا پرگرار می باشد که در نزد فراماسون ها (بعدا در مورد آن بحث می کنیم) خیلی مقدس است و در وسط آن حرف جی وجود دارد(گوآت) که به معنی بز است.منظور این علامت یکی شدن دنیای مادی و دنیای معنوی است .(مثلث رو به بالا دنیای معنوی و مثل رو به پایین دنیای مادی است)ا

 

 

 چهارمین علامت ستاره پنج پر می باشد و مانند گونیا پرگار یکی شدن دنیای مادی و معنوی را نشان

 می دهد شیان پرستان با این علامت نشان می دهند که آن دنیا و این دنیایی وجود ندارد و هر دو یکی هستند و خود انسان تعیین می کند که در کجا زندگی کند مثلث روبه بالا دنیای معنوی و مثلث رو به پایین نشان دهنده ی دنیای مادی است

 

 

پنجمین علامت آنخ می باشد. این علامت نشانه ی زن است و شیطان پرستان این علامت را از مصر

 باستان برداشته اند. همه ی شیطان پرستان عقیده دارند که فرزند زنی به نام بیوه هستند و بیوه هم همسر شیطان است و مصریان نیز خود را زن بیوه می شناسند و با این تفاوت که بیوه همسر فرعون بزرگ بوده است. همچنین این علامت مفهوم شهوت رانی را در خود جای داده است.

 

 

ششمین علامت چشم لوسیفر است این علامت مفهوم کامیاری روشن بینی و خرد بینی شیطان را می گوید . چشمی که همه جا را می بیند و برای کسانی که زیر سلطه اش نیستند اشک می ریزد . شیطان پرستان از این علامت در مراسم سوگواری نیز کاربرد دارد . لوسیفر یکی از همکاران شیطان است که دکتر لاوی در باره آن یک کتابی نوشته است که بعدا آن را با هم بررسی می کنیم.

 

 

هفتمین علامت که مهمترین علامت شیطان پرستی است چشم جهان بین نام دارد . شیطان پرستان این چشم را چشم دجال می دانند دلیل اینکه این علامت مهم ترین علامت شیطان پرستی این است که همه ی گروه ها (چه راستی و چه چپی) به این علامت اعتقاد دارند و در مراسمات خود استفاده می کنند . شیطان پرستان عقیده دارند چشمی که در بالای حرم قرار دارد چشم ابلیس است و همه جا را می بیند.

 

 

هشتمین علامت صلیب شکسته که پیام مسخره شدن مسیح را به ما می رساند و در بین آلببوم ها و خواننده های راک شیطان پرست بسیار رایج است. هیتلر نیز از این علامت استفاده کرد اما نه به عنوان علامت شیطان پرستی . بعدا شیطان پرستان از صلیب شکسته استفاده کردند تا نشان دهند آن ها هم مانند هیتلر  بسیار وحشی خطرناک و خون ریز هستند.

 

 

 

نهمین علامت هرج و مرج است . این نماد برای از بین بردن تمام قوانین و دلالت بر این دارد هر چه تخریب کننده است تو انجام بده. و این علامت بین پیروان هوی متال بسیار رایج است.

 

 

 دهمین علامت ضد عدالت است که به صورت تبر بر عکس می باشد. تبر رو به بالا در دوره روم باستان به عنوان علام عدال استفاده می شد ولی شیطان پرستان با وارونه کردن آن مفوم آن را منفی کردند. این علامت در ورودی دسکو های شیطان پرستی دیده می شود.

 

 

یازدهمین علامت پنتاگرام یا ستاره پنج پر و معکوس نام دارد . شیطان پرستان از این علامت در مکان های اسرار آمیز و معابد خود استفاده میکنند و معمولا برای اظهار روح به کار می رود و در ملک سلیمان هم نشان داده شده است و لاوی ها هم از این علامت استفاده می کنند

دوازدهمین علامت که ابلیسک است قصه ی پیچیده ای دارد و حدود چهارهزار سال قدمت دارد. به گفته ی مصریان تاج و تخت پادشاهی به اوسیروس رسید . سبتدیگر پسر خدای خورشید برای حسادت اوسیروس را به قتل رساند و به 14 تکه تقسیم کرد و هر کدام را به وسیله ی سحر و جادو در مکان های مختلف دنیا پخش کرد .سیروس همسر اوسیروس که خواهر وی هم بود تصمیم به پیدا کردن قسمت های بدن اوسیروس کرد او 13 قسمت از بدن اوسیروس را پیدا کرد به جز با عرض پوزش آلت تناسلی . پس از مدتی سیروس بار دار شد و می گویند شیطان او را باردار کرد و از اوسیروس پسرل قوی هیکل به دنیا آمد و در همان کودکی قسم به پیدا کردن آلت تناسلی پدرش کرد .همچنین به گفته ی شیطان پرستان آلت تناسلی اوسیروس پس از ظهور حضرت عیسی و مهدی(عج) توسط پسر اوسیروس که هم اکنون زنده است پیدا خواهد شد و اوسیروس پسر خدای خورشید دوباره زنده خواهد شد و خورشید را تیره م تار خواهد کرد و اوسیروس و پسرش فرمانده یکی از ارتش های دجال خواهند بود. شیطان پرستان معتقد اند آلت تناسلی اوسیروس در زیر یکی از این ابلیسک ها قرار دارد . و باید بگویم در گذشته جایی که مسلمانان در مکه به خانه ی شیطان سنگ می زدند همان ابلیسک است اما هم اکنون به دستور بزرگان آل سعود و واهابی توسط نورمن فاستر (لرد فاستر تمس بنک) فراماسون معروف انگلیسی تبدیل به دیوار گشته است.

سیزدهمین علامت عدد 11 است. این علامت از معبد سلیمان گرفته شده است.فراماسون ها و یهودی ها معتقد اند که معبد سلیان دارای 2 ستون به نام های بوآز و جاچین است که آن را به عدد 11 تشبیه کرده اند.همچنین مضارب 11 از جمله 33 در فراماسونری بسیار کاربرد دارند.

 

***************************

به شکل سه تا 6 به معنای ضد مسیح، عدد شیطان، عدد مرد، جانور، عدد شیطان، عدد مرد، جانور، ضد مسیح (FFF در قدیم برای Flags, Flax and Fodder استفاده می شده ولی اکنون مترادف 666 است – F=6th
مکاشفات 13:18 «… پس هر کس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است».

این سمبل در موسیقی متال بسیار استفاده می شود و یک نماد فراماسونی است که متعلق به فرقه های زیرزمینی است. مفهوم آن Hail دادن به یک خدای باستانی است و فقط با دست چپ انجام می گیرد.

Horned Hand ، یک علامت برای بازشناسی کسانی است که پوشیده اند، سلام دادن شیطان پرستان سه انگشت حلقه شده نشانگر چشم شیطان the mano fico (‘mano’ meaning hand and ‘fico’ meaning woman’s genitals).
تناسل ریشه این حرکات را می توان در Frattarola’s America’s Best Kept Secret یافت.

Horned god of witchcraft, Pan or Cernunnos
به معنای الهه شاخدار افسونگری (شیطان) است . خدای شاخدار در جادوگری استفاده بسیار دارد. از این سمبل برای انتقاد استفاده شده است و در فراماسونی استفاده زیادی دارد. این نماد با دست راست انجام می گیرد.

این سمبل در جادوگری بسیار مورد استفاده است.

Witch Sign or Moon Sign
برای سلام به ماه کامل برآمده.

The “I Love You” Sign

Inverted Cross ، تمسخر صلیب مسیح، نماد کلیسای سن پیتر. گردن بندهای آن توسط شیطان پرستان استفاده می شود. همراه خواننده های راک و روی آلبوم آن ها دیده می شود.

YIN-YANG ، نمایانگر تضاد بین دو چیز – خدا و شیطان – زن و مرد – تاریکی و روشنایی، نماد شیوه های دفاع شخصی شرقی مانند کاراته، نشان دهنده موقعیت جنسی «69»

نماد برادری میان سه تن از تاجداران جهنم که عبارتند از:
Satan & Belial & Leviathan

Cross of Confussion, The Roman god Saturn SATANIC CROSS, 
نشان رومی زهره سیاره ششم منظومه شمسی ، نشان کینه توزی و بی رحمی ، علامت سؤال و صلیب وارونه که از اعمال مسیح بازخواست می کند.

‘PEACE’ SYMBOL, BROKEN CROSSC, ross of Nero “devil’s claw’. The Dead Man Rune’.
برای تمسخر صلیب مسیح، جای پای فاخته روی زمین که نشانه صلح است.

Swastika, Gammadion, (در یونان نشان ترس است که از چهار حرف گاما تشکیل شده)، در تمدن های قدیمی (آشوری، سومری و…) به کار برده می شده، نشانه چرخش خورشید در آسمان هاست، نشان آلمان تازی.
Sauvastika ، برعکس آن (پاد ساعت گرد) نشان بدشانسی.
سوازتیکا یا خورشید گردان نماد مردم اروپا و ژرمن ها برای خدای خورشید، بعدها علامت نازی ها شد و اکنون توسط نئونازی ها استفاده می شود و علامت شرارت و پلیدی است.

Ankh ، نشان الهه باستانی مصر (انخ) که نشانه تناسل و قوای جنسی است، جاودانگی، کلید زندگی، اندام تناسلی زن، همسر خدا.

Holy Earth ، نشان زمین به عنوان مادر جهان

یک علامت کیمیاگری به معنای گوگرد ( از نظر کلیسا مرتبط با شیطان است) یا جیوه می باشد. یک نشان بی نهایت با یکLorraine Cross روی آن، برای تمسخر کلیسا در کتاب مقدس شیطانی استفاده شده.

Thaumaturgic Triangle ، دری که شیطان از آن فراخوانده می شود، نماد قدرت، جان جادو شده در دایره باید در محدوده مثلث ظهور کند. در محل های نفرین شده کشیده می شود و به همان اندازه بزرگ تر می شود. این سمبل در جادوی سیاه و در شیطان پرستی رواج دارد.

Ritual Circle ، نماد قدرت و محافظت از بدی، جادو کردن، چرخه حیات و تکامل.

Hexagram ، مهر سلیمان، ستاره داوود، نشان پادشاهان یهودی، نشان کنونی صهیونیست ها دو مثلث به شکل ستاره شش پر که در کیمیاگری قدیم نشانه (مثلث روبه بالا، آتش و مثلث رو به پائین، آب) الکل بوده است.
نمودی از جهان و سیاره های منظومه شمسی است (شیطان پرستی).
نمادی از جادو “hex ” کردن افراد.

Alchemy ، کیمیاگری.

(rebellion, CIRCLE-A ANARCHY )
بی قانونی، هرج و مرج، شورش، A نشان خدا و «امگا» نشان مبدأ و مقصد حیات است و دایره به دور آن ها نشان نه گفتن و رد کردن آن هاست. این علامت یعنی «هرچه تخریب کننده است تو انجام بده».
این نماد توسط پانک ها، راک ها و هوی متال ها به کار برده می شود.

UDJAT, ALL-SEEING, EYE, طلسمی برای سلامتی، کامیابی، روشن بینی، خرد، محافظت از چشم شیطان.
چشم راست شیطان که همیشه تماشا می کند، امتحان می کند و قضاوت می کند ولی نیمه باز است و تصور می کنی که نظاره گرت نیست (شیطان پرستی).
چشمی که سرانجام را می بیند و اشک می ریزد.
چشم شیطان به خاطر کسانی که تحت سلطه اش نیستند اشک می ریزد.
نمادی است که در فراماسونی جدید به وجود آمد و برای مراسم سوگواری استفاده می شده است. این علامت زیر نفوذLucifer سلطان جهنم قرار دارد و نمادی از ترس برای مردگان است.

EVIL EYE or MAL OCCHIO ، نماد کسانی که ادعا می کنند از طرف شیطان انتخاب شده اند تا سرمایه های جهان را کنترل کنند. آن ها معتقدند که این چشم شیطان (Lucifer ) است و کسی که قدرت کنترل آن را دارد بر تمام دارایی ها حکومت می کند. این علامت در پیش گویی ها، جادوها، نفرین ها، کنترل های روحی و تمامی انحرافات تحت این علامت کار می کنند.

SCARAB BEETLE Symbol of Beelzebub
سوسک سرگین غلتان، نمایانگر الهه خورشید است که خورشید را در آسمان به حرکت در می آورد. بر سینه مومیایی های مصر دیده شده.

UNICORN Horn و Italian Horn, Lucifer’s Horn, LEPRECHAUN STAFF
برای جادوگری، اخته کردن حیوانات و انسان ها، محافظت از چشم شیطان، نشانی از آلت ذکور، محافظت شیطان از اموال، خوش شانسی.

Trinity Lutheran of Gaylord Michigan

Sword of Power ، نمایش نور و تاریکی.

Unincursive Hexagram, Order of the Golden Dawn Alchemy Hermetic order of Satan,
نماد دستورهای ستاره نقره ای.

دو نوک بالا برای شیطان پرستان و نمادی اهریمنی است که با جادوی سیاه در آمیخته است. Inverted pentagram ، نمادی است برای وردهای شیطانی که در محل های در بسته و تاریک خوانده می شود. و یک نوک بالا (برعکس) برای بت پرستان استفاده می شود، پنج نوک آن به معنای عناصر، زمین، باد، آتش و آب است دایره دور آن نشان روح و جان است. پنتاگرام نمادی جادویی است که برای دفع بلا و شر موجودات نفرین شده در گذشته در میان مردم کولی اروپای شمالی استفاده می شده است.
Talisman, Amulet, Incantation.

PENTAGRAM, Baphomet, PENTACLE, The Goat of Mendes, The Goat of a Thousand Young, The Black Goat, The Judas Goat, The Scapegoat, Sigil of Baphomet, trademark of the Church of Satan,
سر بز در یک ستاره پنج پر وارونه احاطه شده در دو دایره که نمایان گر شیطان است و به نام هایی همچون بز هزار ساله، بز سیاه، بز یهودا و بز قربانی شناخته می شود.
این علامت در کتاب مقدس شیطان پرستی (1969) آورده شده است.
بفومت در نزد شیطان پرستان مانند صلیب در نزد مسیحیان، بسیار محترم است.

Baphomet

Skull

GOATHEAD, god of witches, Goat of Mendes, Baphomet, horned god, horned goat, god of the witches
آن ها اعتقاد دارند که مسیح به عنوان بره ای است که قربانی شد تا گناهان همه انسان ها را بشوید و این علامت برای تمسخر مسیح است.

Sexual Ritual Symbol ، نمادی برای مکان تشریفات مذهبی جنسی.

Blood Ritual Symbol ، نشان قربانی کردن حیوانات و انسان.

Bad Company ، انجمن بد، گروهی محلی.

Anti Justice, Rebellion
شورش ، وارونه نماد عدالت (Labrys – double bladed ax) تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم بوده و برعکس آن نشانه ضد عدالت و طغیان است. فمینیست ها از دو تبر رو به بالا به معنای مادر سالاری باستانی استفاده می کنند.

Symbol of Trident enforcement.
نماد اجرا در گروه های مخفی.

Spiral ، الگوی جهان و رشد طبیعت.

Labyrinth ، مسیر شروع.

Black mass indicator ، به تقلید از اجتماعات کاتولیک، نشان مقدس در جلو و نمازگزار در پشت آن.

Veve ، نماد بارون سمدی (سیک هندوستان) ارباب مرگ و قبرستان.

Seal of the Left Hand Path ، نشان جادوی سیاه و مسیر به سوی شیطان، راه کج، زن در سمت چپ مرد در مراسم جنسی.

نماد قضاوت نهایی، نماد گروه شیطان پرستی که در سال 1963 کشف شد.

STAR AND CRESCENT ، ماه به عنوان خدا (Dianna ، الهه ماه) و ستاره به عنوان شیطان (فرزند صبح – نام شیطان در Isaiah ).

Anu ، پادشاه الهه های سومر، به عنوان شیطان در مصر قدیم.

Bat ، نشانه شیطان.

Snake, Dragon, Serpent ، نماد زندگی در شیطان پرستی.

Phoenix BENNU, It stands for out of every destruction there is always creation.

SIGNS OF THE ZODIAC ، زودیاک، دایرة البروج، نماد طالع بینی، نماد الهه عشق و شهوت آشوری ها (شیطان).

ABRACADABRA ، طلسم، واژه ای مجهول مورد استفاده در شیطان پرستی.

جمجمه انسان